"πολικής ζώνης" , κωδικός: 412
διαστάσεις: 10cm x15cm - σελίδες: 164

Εικονογραφημένο με δατογραφίες από άγρια απειλούμενα είδη της Πολικής Ζώνης.