"σαβάνα" , κωδικός: 411
διαστάσεις: 10cm x15cm - σελίδες: 164

Εικονογραφημένο με δατογραφίες από άγρια απειλούμενα είδη της Αφρικανικής Σαβάνας..