"ιστιοφόρα" , κωδικός: 410
διαστάσεις: 10cm x15cm - σελίδες: 164

Εικονογραφημένο με ζωγραφιές από ιστιοφόρα και απειλούμενα είδη των θαλασσών.