"του αέρα" , κωδικός: 408
διαστάσεις: 10cm x15cm - σελίδες: 164

Εικονογραφημένο με ζωγραφιές 35 αρπακτικών πουλιών, των κυρίαρχων του Ελληνικού ουρανού.