"του αρχιπελάγους" , κωδικός: 404
διαστάσεις: 10cm x15cm - σελίδες: 164

Εικονογραφημένο με ζωγραφιές από 56 διαφορετικά είδη ψαριών της Ωκεανικής & της Αιγιαλίτιδας ζώνης των Ελληνικών θαλασσών.