"πεταλούδες" , κωδικός: 403
διαστάσεις: 10cm x15cm - σελίδες: 164

Εικονογραφημένο με ζωγραφιές από 54 διαφορε-τικές πεταλούδες που ζουν και πετούν στην Ελληνική ύπαιθρο.