"του αρχιπελάγους" , κωδικός: 304
διαστάσεις: 14,5cm x 21cm - σελίδες: 196 - ISBN 978-960-8078-12-1
 
     
 
Εικονογραφημένο με ζωγραφιές από 56 διαφορετικά είδη ψαριών της Ωκεανικής & της Αιγιαλίτιδας ζώνης των Ελληνικών θαλασσών. Περιγραφή & σχόλια από τη σύληψη & εκκόλαψη των αυγών μέχρι τη μεταμόρφωση σε ενήλικα ψάρια, σε κείμενα 66 σελίδων.