"του αρχιπελάγους" , κωδικός: 204
διαστάσεις: 18cm x 25cm - σελίδες: 180 - ISBN 978-960-8078-13-Χ
 
     
 
Εικονογραφημένο με ζωγραφιές από 56 διαφορετικά είδη ψαριών της Ωκεανικής & της Αιγιαλίτιδας ζώνης των Ελληνικών θαλασσών. Περιγραφή & σχόλια από τη σύληψη & εκκόλαψη των αυγών μέχρι τη μεταμόρφωση σε ενήλικα ψάρια, σε κείμενα 48 σελίδων.